קטגוריה: חוק וצדק

החוק הישראלי

במדינת ישראל, מערכת החוקים המחייבת הינה מערכת החוקים של מדינת ישראל. מערכת החוקים כאמור הינה דינמית, משתנה ומסוגלת להתאים את עצמה מעת לעל למצבים חדשים, כמו גם לדרישות השונות, שהן תוצאה מהשינויים התכופים והמשמעותיים באורחות […]

All legal forms of the company

The legal form of an enterprise defines the rules that are applicable to it (its status) under the law  : terms of incorporation, minimum share capital, relationship between the partners, methods of taxation of profits, etc. There […]

The commercial company

A commercial company is a company whose legal form and / or corporate purpose is commercial . There are indeed legal forms of business which, according to the law, have a commercial character. This is the case of limited liability […]

Undertaking alone or with others: what to choose?

It is possible to create a single company or several: each of the two solutions has its advantages and disadvantages . Often, the benefits of one of the solutions represent the disadvantages of the other. The first advantage to be taken alone is, of […]