חיפוש

המדריך המלא לבחירת קרן השתלמות לעצמאים

קרן השתלמות היה תוכנית חיסכון לשש שנים, שאותה יכול החוסך למשוך בתום התקופה ולהשתמש בכספים למעשה לכל מטרה. כאשר מדובר בעובד שכיר, המעסיק מתחיל להפקיד לקרן ההשתלמות מספר שנים לאחר תחילת ההעסקה. למעשה מדובר בסוג של תוספת שכר עבור העובד, כאשר בנוסף להפקדה שלו עצמו, מפקיד גם המעסיק לקרן הזאת. ואולם כאשר מדובר בעצמאיים, ההתייחסות הוא שונה במקצת. מהי קרן השתלמות לעצמאיים ובמה היא שונה מקרן ההשתלמות לעובד השכיר? מהי תקרת ההפקדה לקרן, ומה קורה לעצמאי המפקיד סכומים גבוהים יותר מאלה שהוגדרו בחוק? איך לבחור את קרן ההשתלמות הטובה ביותר לעצמאי? להלן מדריך ממצה לקרנות השתלמות לעצמאים.

 

קרן השתלמות לעצמאים והיתרונות שלה

קרן השתלמות לעצמאים היא, בדומה לזאת של השכירים, תוכנית חיסכון לטווח של שש שנים. בתום התקופה יכול המפקיד למשוך את סכום הכסף שנחסך ולהשתמש בו לכל מטרה. עד להפקדה בסכום מסוים זכאי העצמאי ליהנות מפטור ממס הכנסה על הרווחים. נכון להיום, יכול העצמאי להפקיד עד 4.5 אחוזים מההכנסה החייבת – כלומר ההכנסות פחות ההוצאות בעסק. לחילופין, יכול עצמאי המעוניין בכך להפקיד עד 11,880 שקלים חדשים לשנה עבור קרן ההשתלמות. זאת, גם אם ההכנסה שלו נמוכה מההכנסה שמאפשרת הפקדה כזאת. הפקדה של סכומים גבוהים יותר אפשרית גם היא. אבל יחד עם זאת, הרווחים על ההפקדה לקרן השתלמות של סכום שהוא מעבר לסכום המרבי שנקבע, יחויבו במס הכנסה בהתאם לחוק.

מעבר לפטור ממס על הרווחים, מוכרת ההפקדה לקרן ההשתלמות גם בהוצאה מוכרת לצורך מס. המשמעות היא הפחתה נוספת בתשלום מס הכנסה שהעצמאי מחויב בו. מדובר למעשה בהטבה כפולה, המיטיבה עם העצמאי ונועדה לדרבן אותו לחסוך ככל יכולתו. גם כאן, הפקדה מעבר לסכום המרבי שקבע המחוקק, לא תזכה את העצמאי בהטבת מס.

אישה משקיע לעתיד שלה

איך לבחור קרן השתלמות לעצמאים

למעשה, בחירת קרן ההשתלמות הטובה ביותר לעצמאי, מתבססת על אותם הכללים המנחים לבחירת הקרן באופן כללי. הבחירה צריכה להתבסס על דמי הניהול הנגבים על ידי  הגוף המנהל את הקרן מצד אחד, והרווחים שהקרן צברה בשנים האחרונות מצד שני. בחירה מושכלת עשויה לתרום להגדלה משמעותית של התשואה. בנוסף, העצמאי יכול לבחור גם את ההעדפות שלו באשר לאחוזים מהכסף שיופנו להשקעה במניות. זאת, במטרה לווסת את החשיפה של העצמאי לתנודות בשוק ההון ולהתאים אותה להעדפות האישיות שלו.

אחד היתרונות שעצמאי נהנה מהן ואיננה קיימת עבור עובד שכיר, היא שהעצמאי יכול להפקיד לקרן ההשתלמות בהתאם ליכולת שלו בחודש מסוים, ולאן דווקא הפקדות קבועות. המשמעות היא שבחודש טוב, הוא יפקיד סכומים גבוהים יותר ובחודש פחות טוב הוא יפקיד פחות. האופי הזה של הפקדות נועד לסייע לעצמאי לווסת אותן ולבצע הפקדות אך ורק בחודשים שבהם ההכנסות מאפשרות אותן. עם זאת, זה המקום לציין שהפקדות קבועות מחלקות את הנטל ואינן מעמיסות על ההכנסה בחודש אחד.

אולי תאהבו גם את